Установите Flash player для полного просмотра сайта!
  Эсас Тарих Репертуар Труппа Хаберлер Фестиваллер Макъалелер Галерея Контактлар Официальные документы  
 
Установите Flash player для полного просмотра сайта!
Установите Flash player для полного просмотра сайта!

Сабырсыз къайнана


Аннотация

 

     Театримизнинъ мувафакъиетли спектакллеринден бири. Оны Къырымнынъ чокъусы шеэрлеринде бакъып етиштирдилер. Ве эр ерде буюк гъайретнен къаршылап алынды.
Сиз бу спектаклимизни даа корьмединъизми? Ашыкъынъыз!
     Аяттан алынгъан адисе. Къайнана ве келин арасындаки эбедиен дава мевзусы. Ана ве апай арасындаки омюрлеринде энъ муим ерни алгъан эркек ичюн куреш. Гъамлы, базен фаджиалы ве  кедерли адисе. 
Лякин бизим адисемиз шенъ бир комедиягъа чевирильген. Онынъ эр бир пердеси — кулькунен къабул олуна, эр бир ролю — акъикъий бир инджидир.
Энъ эсасы  исе — спектакль ненен екюленеджеги кимсеге белли дегиль! Бу давада къайсы бири гъалип чыкъаджагъыны кимсе бильмей! Келинъиз, айретте къаладжагъынызда эминмиз!Просмотров: 20ФотоВидео


Установите Flash player для полного просмотра сайта!

18 октября 2018 г. в 18:30